0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Alexander Merkx
۰
۴
Smith Raymond
Finished
۰۱:۳۵
Smith Raymond
۴
۰
Johnny Haines
Finished
۰۳:۳۵
Smith Raymond
۲
۴
Adam Mould
Finished
۰۲:۳۰
Johnny Haines
۴
۳
Jamie Kelling
Finished
۰۲:۵۰
Jamie Kelling
-
-
Smith Raymond
بازی شروع نشده است
۰۴:۳۰
Martin Adams
-
-
John Henderson
بازی شروع نشده است
۱۳:۰۵
Clark Matt
-
-
Martin Adams
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۵
John Henderson
-
-
Colin Osborne
بازی شروع نشده است
۱۴:۱۵
Martin Adams
-
-
Scott Walters
بازی شروع نشده است
۱۵:۰۵
Martin Adams
-
-
Colin Osborne
بازی شروع نشده است
۱۵:۴۰
Scott Walters
-
-
John Henderson
بازی شروع نشده است
۱۶:۱۵
John Henderson
-
-
Clark Matt
بازی شروع نشده است
۱۷:۱۰
Adam Mould
۴
۳
Johnny Haines
Finished
۰۱:۵۵
Jamie Kelling
۳
۴
Alexander Merkx
Finished
۰۲:۱۵
Alexander Merkx
۴
۲
Adam Mould
Finished
۰۳:۱۵
Adam Mould
۱
۲
Jamie Kelling
inprogress
۰۳:۵۰
Johnny Haines
-
-
Alexander Merkx
بازی شروع نشده است
۰۴:۱۰
Scott Walters
-
-
Clark Matt
بازی شروع نشده است
۱۳:۲۰
Justin Smith
-
-
Colin Osborne
بازی شروع نشده است
۱۳:۴۰
Scott Walters
-
-
Justin Smith
بازی شروع نشده است
۱۴:۳۰
Colin Osborne
-
-
Clark Matt
بازی شروع نشده است
۱۴:۵۰
Justin Smith
-
-
John Henderson
بازی شروع نشده است
۱۵:۲۵
Clark Matt
-
-
Justin Smith
بازی شروع نشده است
۱۶:۰۰
Justin Smith
-
-
Martin Adams
بازی شروع نشده است
۱۶:۳۵
Colin Osborne
-
-
Scott Walters
بازی شروع نشده است
۱۶:۵۰
  England Premier League
Nathan Aspinall
۶
۴
Gerwyn Price
Finished
۰۰:۰۵
Dimitri van de Bergh
۴
۶
Michael van Gerwen
Finished
۰۰:۴۰
Chris Dobey
۶
۴
Nathan Aspinall
Finished
۰۱:۱۰
Michael van Gerwen
۵
۶
Chris Dobey
Finished
۰۱:۴۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید